Makete su oduvijek bile prisutne u arhitektonskoj praksi, kao jedan od najvjernijih načina prikazivanja projektovanih sadržaja. Prije razvoja kompjuterskih programa, arhitekte su pravile makete od lako pristupačnih materijala poput drveta, kartona, stiropora. S vremenom i s razvojem tehnologije, ovu tradiciju su postepeno zamijenile 3d vizuelizacije….