Specijalni projekti

Specijalni projekti

Mogućnosti 3D tehnologije su raznovrsne pa je spisak stvari koje se mogu napraviti na 3D štampaču veoma dugačak. S obzirom na to da je riječ o relativno novoj grani tehnološkog svijeta, novosti su svakodnevna pojava i nije neobično da na 3D štampačima širom svijeta svaki…